Talent Booster – Coaching

Voor veel mensen geldt dat ze hun potentieel niet ten volle benutten. Soms ken je je eigen mogelijkheden en talenten onvoldoende, of wordt je gehinderd door belemmerende ideeën over jezelf. De snel veranderende omgeving stelt hoge eisen aan de flexibiliteit van het individu, of je nu medewerker of leidinggevende bent. In persoonlijke gesprekken, al dan niet via SKYPE, worden deze thema’s indringend onderzocht. Onze coaching is ervarings- en praktijkgericht, waardoor het geleerde direct toegepast kan worden in het dagelijkse leven en werk. 

De resultaten van coachtrajecten bij Development@Work zijn in het kort te omschrijven als:

  • Ontwikkeling persoonlijk leiderschap: verantwoordelijkheid nemen voor eigen richting en gedrag
  • Optimaal benutten van sterke punten en potentieel
  • Opruimen van belemmerende overtuigingen en patronen die je effectiviteit en plezier in de weg staan
  • Versterken van authenticiteit, evenwicht tussen kwetsbaarheid en kracht
  • Balans aanbrengen tussen hoofd en hart, privé en werk