De waarde van emoties op het werk

Emoties hebben een slechte naam op de werkvloer. Uit een studie van de University of Missouri blijkt dat mensen liever geen sterke gevoelens van hun collega’s zien, of die nu negatief of positief zijn. Het regelmatig uiten van boosheid of verdriet geven sommigen de indruk dat je niet echt stabiel bent en wanneer je je blijdschap over een promotie of resultaat te veel toont, ben je een uitslover. Een echte professional laat zich niet in de kaarten kijken. Goede managers zijn rationeel, objectief en hebben overzicht.  Er is alleen één probleem: mensen zitten zo niet in elkaar.

We zijn allemaal mensen en hebben dus gevoel. Dat gevoel kunnen we niet thuislaten als we naar ons werk gaan. De beste werkgevers weten dit en ontwikkelen de emotionele intelligentie van hun mensen. De waarde van EQ op het werk is voor hen overduidelijk:

1. We kunnen geen beslissingen nemen zonder ons gevoel erbij te betrekken

Het bewijs stapelt zich meer en meer op dat we onze beste beslissingen niet rationeel nemen. We vinden het fijn om lijstjes te maken met pro’s en con’s, kansen en bedreigingen, maar vaak merk ik dat ik wanneer het lijstje voor mijn favoriete beslissing niet positief genoeg is ik er gauw nog een paar redenen bij verzin. Klinkt je dat misschien bekend in de oren?

Volgens het laatste psychologische onderzoek is bewust nadenken vooral handig bij eenvoudige beslissingen, zoals een tandpasta kiezen. Bij de keuze voor een nieuwe auto kun je beter je onbewuste inschakelen door er nog een nachtje over te slapen. Daarna ‘weet’ je veel beter of jouw rationele keuze ook goed voelt.

2. Goede werkrelaties zijn gebaseerd op gevoelens

Geen team, afdeling, projectgroep of organisatie werkt zonder goede relaties tussen mensen. Deze relaties zijn een van de grootste bronnen van plezier op het werk. Je werkt niet goed samen met Henk en Sacha omdat je rationeel bedacht hebt dat het zo handig is voor het project, maar omdat je het goed met elkaar kunt vinden. Omdat je elkaar aardig vindt, of samen een klik hebt. Omdat je elkaar vertrouwt, of voor de ander opkomt wanneer dat nodig is.

3. Gevoelens zijn de basis voor motivatie en betrokkenheid

Organisaties willen mensen die niet alleen voor een salaris werken, maar die betrokken zijn en gemotiveerd. Steeds meer bedrijven besteden aandacht aan geluk  op het werk en employee engagement om dit te stimuleren. Of we wel of niet betrokken zijn bij het werk, is opnieuw geen rationeel proces, maar een emotie. Voel ik me thuis, krijg ik voldoende aandacht, word ik gehoord en gezien, heb ik fijne relaties met mijn collega’s en manager? Allemaal factoren die een belangrijke rol spelen in de onderzoeken van Gallup.

4. Zonder gevoel is er geen ruimte voor creativiteit en innovatie

Innovatie en creativiteit staat hoog op de agenda bij de meeste bedrijven, waarbij de vaardigheid om nieuwe kansen of alternatieve ideeën te zien, hoog gewaardeerd wordt. Loslaten van patronen, uitstellen van je oordeel, gebruik maken van intuïtie, verbeeldingskracht en flexibel kunnen associëren zijn allemaal onderdelen van diezelfde creativiteit. Albert Einstein zei dat zijn meest innovatieve ideeën ontstonden wanneer hij er niet actief mee bezig was. Dat hij vooral dacht in beelden en gevoelens.

Bij Development@Work vinden we EQ essentieel voor de ontwikkeling van onze klanten en onszelf. Wil je meer weten over dit onderwerp, of gewoon eens in gesprek? Neem dan contact op met ons per telefoon (06) 8321 9170, of e-mail naar info@developmentatwork.nl.

Post Afbeelding

Deel kennis met een kennis!