Development@Work

Ilperveld 23
2151 LW Nieuw Vennep
Tel: 06-83219170
info@developmentatwork.nl

Vertrouwen in organisaties   (10-04-10)

Vertrouwen geeft ruimte, angst beperkt ruimte
Alles wat je aandacht geeft, groeit. Met angst leef je vanuit beperking, met vertrouwen kies je voor moeiteloosheid. Een levenswijze die Carin Suurenbroek van Development@Work actief inzet. “De basis voor groei is vertrouwen, in jezelf en de ander. Of die ander nu medewerker, of klant is.” 

Door de spanningen rondom de kredietcrisis en de vele reorganisaties is vertrouwen in organisaties een schaars goed geworden. Angst voor verlies van baan of omzet regeert. De oude strijdkreet “Kennis is macht” heeft veel mensen op het verkeerde been gezet. De leiders van vandaag kunnen niet meer alles weten en moeten daarmee hun mensen vertrouwen. “Angst maakt dat een manager zijn terrein gaat verdedigen en alert is op bedreigingen”, vertelt Carin. “Als je jouw mensen ruimte kunt geven, creëer je voor jezelf tijd om strategisch in plaats van controlerend bezig te zijn.”

Meer openheid naar klanten  
Door jezelf kwetsbaar op te stellen, het niet allemaal te hoeven weten, daag je jouw mensen uit hun beste zelf te zijn, te bewijzen dat ze jouw vertrouwen waard zijn. Het geeft medewerkers ruimte zaken op hun manier aan te pakken, waardoor zij meer betrokken en gemotiveerd zijn. Carin: “Vertrouwen geeft ruimte, angst beperkt ruimte”.

Met dezelfde openheid worden klanten partners in productontwikkeling en kunnen op die manier de koers van het bedrijf aanpassen. Zonder vertrouwen is dit niet mogelijk. Veel organisaties spreken klanten en medewerkers alleen aan op hun doen (lichaam) en denken (hoofd). Voelen en zingeving worden nauwelijks geraakt. Daarmee blijft een groot deel van het potentieel en de winst liggen, is de overtuiging van Carin: “De meeste bedrijven willen langdurige relaties met hun klanten. Dit kan alleen als je authentiek bent, jezelf zichtbaar maakt en luistert naar wat de ander werkelijk bezig houdt. Hierdoor kan wederzijds begrip en groei ontstaan.”

Betere resultaten
Wanneer je als leider open kunt staan voor de input en ideeën van medewerkers en klanten, omdat je niet het gevoel hebt dat jij overal controle over hoeft te hebben, creëer je een enorme ruimte voor vernieuwing en groei. Carin geeft aan dat betere resultaten hiervan het gevolg zijn: “Twee mensen weten meer dan een, tien mensen weten meer dan twee. Iets bezien vanuit meerdere invalshoeken verbetert de kwaliteit van de besluitvorming. Resultaten zijn creatiever en duurzamer, omdat medewerker en klant zich hierin kunnen herkennen.”

Vertrouwen krijg je door betrouwbaar en voorspelbaar te zijn als leider. Zoals Carin opmerkt: “Resultaten worden met en door mensen behaald. Medewerkers en klanten bestaan uit een lichaam, hoofd, hart en ziel en willen op die manier ook steeds meer gezien en aangesproken worden. Development@Work houdt hier in adviezen en trainingen rekening mee, zodat mensen optimaal gemotiveerd worden, weten wat hun klanten verwachten en resultaten kunnen boeken door betere communicatie en samenwerking. “

 

 


Nieuws overzicht: